logo
 

ต้องการความปลอดภัยให้กับครอบครัว เรามี รปภ ยาม พนักงานรักษาความปลอดภัย มืออาชีพ ดูแลตลอด 2

โพสเมื่อ : 1/3/18 - 12:11:pm เข้าชม : 1377 ครั้ง ความเห็น : 29
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของกลุ่มนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี บริหารงานรักษาความปลอดภัยประเภท อาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร หน่วยงานราชการ อาคาร พาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านกำไรเพียงอย่างเดียว เราจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและรักษาความปลอดภัยให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย ช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งยังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งด้วย 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มีระบบสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบกับการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย พร้อมพนักงานทุกตำแหน่ง และทุกสายงาน ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ และตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากร และประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัย เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการต่อองค์กรของท่าน 
การบริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ พร้อมคณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ มาให้คำแนะนำ วางแผน และจัดระบบงาน จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน 
ปณิภาณของบริษัท
        การให้บริการลูกค้าเต็มความสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้านบริการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาคุณภาพและเทคนิคการทำงานในองค์กรให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่มีคุณภาพ      
 
        ด้วยประสบการณ์ของผู้บริการมืออาชีพ ซึ่ง บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ได้ตระหนักในเรื่องของการให้บริการเป็นอย่างดี จึงได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าดูแลแต่ละพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน พร้อมการเข้าพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
 
ตั้งใจ จริงจัง และจริงใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
 “ความปลอดภัยในองค์กรของท่าน…  คือภาระกิจของเรา”
 
ประเภทการให้บริการ
             1. การรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ (V.I.P.)
             2. การรักษาความปลอดภัยในส่วนอาคารสถานที่
             3. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบจราจรทั้งภายในและนอกอาคาร
             4. ให้บริการวางแผนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             5. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             6. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ความพร้อมของเราในการป้องกันเหตุร้าย
            งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพราะจากปัญญาหาทางอาชญากรรมและความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ในปัจจุบัน ทำให้มีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านต่างๆซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง
            
            บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ตระหนักได้ดีถึงเรื่องการป้องกันเหตุร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ทางบริษัทฯได้มีการจัดทำแผนการให้บริการ โดยการอบรมวิชาชีพการป้องกันตัว, วิชาการปฐมพยาบาล, การสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน, วิชาการประชาสัมพันธ์และการให้บริการที่ดีพร้อมมีการป้องกันการแอบแฝงก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคน
 
สำนักงานใหญ่: 
เลขที่ 222/26 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. 02-1707444, 02-1707488 Fax. 02-1707444, 02-1707488 ต่อ 12 
 
สาขา จังหวัดชัยภูมิ 
เลขที่ 404/2 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 
Tel. 088-6664462 Fax. 02-9030080 ต่อ 4035 
 
สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 
เลขที่ 124/1 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 
Tel. 080-9109408, 035-354118 Fax. 035-354118 
 
E-mail : topprotect1@hotmail.com 
คลิกที่ www.topprotect.co.th 
 
** หมายเหตุ ราคาที่แสดงในเวป เป็นราคาที่ตั้งไว้เพื่อทำรายการในเวป กรุณาสอบถามราคาสินค้ากับผู้ขายอีกทีค่ะบริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของกลุ่มนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี บริหารงานรักษาความปลอดภัยประเภท อาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร หน่วยงานราชการ อาคาร พาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านกำไรเพียงอย่างเดียว เราจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและรักษาความปลอดภัยให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย ช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งยังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งด้วย 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มีระบบสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบกับการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย พร้อมพนักงานทุกตำแหน่ง และทุกสายงาน ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ และตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากร และประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัย เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการต่อองค์กรของท่าน 
การบริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ พร้อมคณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ มาให้คำแนะนำ วางแผน และจัดระบบงาน จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน 
ปณิภาณของบริษัท
        การให้บริการลูกค้าเต็มความสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้านบริการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาคุณภาพและเทคนิคการทำงานในองค์กรให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่มีคุณภาพ      
 
        ด้วยประสบการณ์ของผู้บริการมืออาชีพ ซึ่ง บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ได้ตระหนักในเรื่องของการให้บริการเป็นอย่างดี จึงได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าดูแลแต่ละพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน พร้อมการเข้าพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
 
ตั้งใจ จริงจัง และจริงใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
 “ความปลอดภัยในองค์กรของท่าน…  คือภาระกิจของเรา”
 
ประเภทการให้บริการ
             1. การรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ (V.I.P.)
             2. การรักษาความปลอดภัยในส่วนอาคารสถานที่
             3. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบจราจรทั้งภายในและนอกอาคาร
             4. ให้บริการวางแผนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             5. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             6. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ความพร้อมของเราในการป้องกันเหตุร้าย
            งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพราะจากปัญญาหาทางอาชญากรรมและความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ในปัจจุบัน ทำให้มีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านต่างๆซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง
            
            บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ตระหนักได้ดีถึงเรื่องการป้องกันเหตุร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ทางบริษัทฯได้มีการจัดทำแผนการให้บริการ โดยการอบรมวิชาชีพการป้องกันตัว, วิชาการปฐมพยาบาล, การสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน, วิชาการประชาสัมพันธ์และการให้บริการที่ดีพร้อมมีการป้องกันการแอบแฝงก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคน
 
สำนักงานใหญ่: 
เลขที่ 222/26 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. 02-1707444, 02-1707488 Fax. 02-1707444, 02-1707488 ต่อ 12 
 
สาขา จังหวัดชัยภูมิ 
เลขที่ 404/2 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 
Tel. 088-6664462 Fax. 02-9030080 ต่อ 4035 
 
สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 
เลขที่ 124/1 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 
Tel. 080-9109408, 035-354118 Fax. 035-354118 
 
E-mail : topprotect1@hotmail.com 
คลิกที่ www.topprotect.co.th 
 
** หมายเหตุ ราคาที่แสดงในเวป เป็นราคาที่ตั้งไว้เพื่อทำรายการในเวป กรุณาสอบถามราคาสินค้ากับผู้ขายอีกทีค่ะบริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของกลุ่มนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี บริหารงานรักษาความปลอดภัยประเภท อาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร หน่วยงานราชการ อาคาร พาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านกำไรเพียงอย่างเดียว เราจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและรักษาความปลอดภัยให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย ช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งยังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งด้วย 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มีระบบสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบกับการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย พร้อมพนักงานทุกตำแหน่ง และทุกสายงาน ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ และตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากร และประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัย เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการต่อองค์กรของท่าน 
การบริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ พร้อมคณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ มาให้คำแนะนำ วางแผน และจัดระบบงาน จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน 
ปณิภาณของบริษัท
        การให้บริการลูกค้าเต็มความสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้านบริการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาคุณภาพและเทคนิคการทำงานในองค์กรให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่มีคุณภาพ      
 
        ด้วยประสบการณ์ของผู้บริการมืออาชีพ ซึ่ง บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ได้ตระหนักในเรื่องของการให้บริการเป็นอย่างดี จึงได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าดูแลแต่ละพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน พร้อมการเข้าพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
 
ตั้งใจ จริงจัง และจริงใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
 “ความปลอดภัยในองค์กรของท่าน…  คือภาระกิจของเรา”
 
ประเภทการให้บริการ
             1. การรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ (V.I.P.)
             2. การรักษาความปลอดภัยในส่วนอาคารสถานที่
             3. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบจราจรทั้งภายในและนอกอาคาร
             4. ให้บริการวางแผนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             5. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             6. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ความพร้อมของเราในการป้องกันเหตุร้าย
            งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพราะจากปัญญาหาทางอาชญากรรมและความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ในปัจจุบัน ทำให้มีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านต่างๆซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง
            
            บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ตระหนักได้ดีถึงเรื่องการป้องกันเหตุร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ทางบริษัทฯได้มีการจัดทำแผนการให้บริการ โดยการอบรมวิชาชีพการป้องกันตัว, วิชาการปฐมพยาบาล, การสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน, วิชาการประชาสัมพันธ์และการให้บริการที่ดีพร้อมมีการป้องกันการแอบแฝงก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคน
 
สำนักงานใหญ่: 
เลขที่ 222/26 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. 02-1707444, 02-1707488 Fax. 02-1707444, 02-1707488 ต่อ 12 
 
สาขา จังหวัดชัยภูมิ 
เลขที่ 404/2 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 
Tel. 088-6664462 Fax. 02-9030080 ต่อ 4035 
 
สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 
เลขที่ 124/1 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 
Tel. 080-9109408, 035-354118 Fax. 035-354118 
 
E-mail : topprotect1@hotmail.com 
คลิกที่ www.topprotect.co.th 
 
** หมายเหตุ ราคาที่แสดงในเวป เป็นราคาที่ตั้งไว้เพื่อทำรายการในเวป กรุณาสอบถามราคาสินค้ากับผู้ขายอีกทีค่ะบริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของกลุ่มนักบริหารงานรักษาความปลอดภัย ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี บริหารงานรักษาความปลอดภัยประเภท อาคาร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร หน่วยงานราชการ อาคาร พาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ฯลฯ 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มิได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านกำไรเพียงอย่างเดียว เราจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภาครัฐและรักษาความปลอดภัยให้แก่ภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักรไทย ช่วยปกป้องดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินทุกประเภท รวมทั้งยังช่วยเหลือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการดูแลรักษาความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งด้วย 
บริษัท ท็อป โพรเทค จำกัด มีระบบสื่อสาร พร้อมด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือเครื่องใช้ประกอบกับการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัย พร้อมพนักงานทุกตำแหน่ง และทุกสายงาน ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ และตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
ด้วยความพร้อมทั้งบุคลากร และประสบการณ์ทางด้านงานรักษาความปลอดภัย เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการต่อองค์กรของท่าน 
การบริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ พร้อมคณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักบริหาร นักวิชาการ มาให้คำแนะนำ วางแผน และจัดระบบงาน จึงทำให้การทำงานสมบูรณ์และชัดเจน 
ปณิภาณของบริษัท
        การให้บริการลูกค้าเต็มความสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้านบริการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับ พัฒนาคุณภาพและเทคนิคการทำงานในองค์กรให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่มีคุณภาพ      
 
        ด้วยประสบการณ์ของผู้บริการมืออาชีพ ซึ่ง บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ได้ตระหนักในเรื่องของการให้บริการเป็นอย่างดี จึงได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ เข้าดูแลแต่ละพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกวัน พร้อมการเข้าพบผู้ว่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที
 
ตั้งใจ จริงจัง และจริงใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
 “ความปลอดภัยในองค์กรของท่าน…  คือภาระกิจของเรา”
 
ประเภทการให้บริการ
             1. การรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญ (V.I.P.)
             2. การรักษาความปลอดภัยในส่วนอาคารสถานที่
             3. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบจราจรทั้งภายในและนอกอาคาร
             4. ให้บริการวางแผนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             5. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบการป้องกันอัคคีภัยและการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
             6. ให้บริการให้คำปรึกษาในการวางแผนระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ความพร้อมของเราในการป้องกันเหตุร้าย
            งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพราะจากปัญญาหาทางอาชญากรรมและความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ในปัจจุบัน ทำให้มีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านต่างๆซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง
            
            บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป โพรเทค จำกัด ตระหนักได้ดีถึงเรื่องการป้องกันเหตุร้าย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้าง ทางบริษัทฯได้มีการจัดทำแผนการให้บริการ โดยการอบรมวิชาชีพการป้องกันตัว, วิชาการปฐมพยาบาล, การสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน, วิชาการประชาสัมพันธ์และการให้บริการที่ดีพร้อมมีการป้องกันการแอบแฝงก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคน
 
สำนักงานใหญ่: 
เลขที่ 222/26 หมู่ 1 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
Tel. 02-1707444, 02-1707488 Fax. 02-1707444, 02-1707488 ต่อ 12 
 
สาขา จังหวัดชัยภูมิ 
เลขที่ 404/2 หมู่ 9 ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 
Tel. 088-6664462 Fax. 02-9030080 ต่อ 4035 
 
สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 
เลขที่ 124/1 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 
Tel. 080-9109408, 035-354118 Fax. 035-354118 
 
E-mail : topprotect1@hotmail.com 
คลิกที่ www.topprotect.co.th 
 
** หมายเหตุ ราคาที่แสดงในเวป เป็นราคาที่ตั้งไว้เพื่อทำรายการในเวป กรุณาสอบถามราคาสินค้ากับผู้ขายอีกทีค่ะ
 
 
ชื่อผู้เขียน  

ต้องการ อัพโหลดภาพ คลิ๊กที่นี่

AaronEmurn
เมื่อ 1/3/18 - 1:17:pm
Trevorwegow
cialis samples for physicians cialis generic cialis for men buy cialis online
เมื่อ 1/3/18 - 1:35:pm
DorisFus
celebrex prices flagyl antibiotic flagyl antibiotic finasteride 5mg voltaren voltaren 50 mg buy propecia online
เมื่อ 1/3/18 - 2:41:pm
M9i1c4h8e7a9lhuh
http://121.127.250.74/home.php?mod=space&uid=2055775&do=profile http://wittwertrainingsystems.com/forum/profile/cwematthia http://koaf.kz/user/JeremiahChestnut/ https://www.totoshare.com/home.php?mod=space&uid=183592&do=profile&from=space http://www.consulenzaleonardo.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=SZJSara175 http://www.feiniao.co/home.php?mod=space&uid=12901&do=profile&from=space http://www.malheesara.com/user/profile/70493 http://bbs.zhb369.com/home.php?mod=space&uid=302243&do=profile&from=space http://web2interactive.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=467166 http://163.22.168.6/~ntcta1/userinfo.php?uid=3206204 http://nemoadministrativerecord.com/UserProfile/tabid/57/userId/673765/Default.aspx http://www.visvait.com/forums/profile/georgiamul http://www.ccchinese.ca/home.php?mod=space&uid=402135&do=profile&from=space https://poigraika-prokat.km.ua/user/JamilaThiel2/ http://ptforum.com.au/member.php?u=10690-RevaVqy699 http://www.quindecim.de/index.php?page=User&userID=115548 http://rcfamily.info/fluxbb/profile.php?id=368915 http://ooomir.net/user/RosalynGrimwade/ http://www.forum-garage.com/member.php?action=viewpro&member=LucieArchi http://bbs.1000so.com/home.php?mod=space&uid=210880&do=profile&from=space http://dllstore.net/UserProfile/tabid/57/userId/17799486/Default.aspx http://zacguitar.com/forum/member.php?action=profile&uid=640312 http://www.hmrom.com/home.php?mod=space&uid=305366&do=profile&from=space http://gamescap.com/profile/merlinslove http://www.snowboard-pfalz.de/index.php/component/k2/itemlist/user/171831 http://zxgr5.com/home.php?mod=space&uid=387787&do=profile&from=space http://alawar.multmir.ru/user/MandyHhn5461/ http://vanrain.com/home.php?mod=space&uid=183311&do=profile http://mahabbaresh.ir/user/FrancescoBoykin/ http://proandpro.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1453119 http://alschool.kz/user/KoreyCasteel543/ http://ortamt2.axbilisim.com.tr/forum/member.php?action=profile&uid=71833 http://www.91rexian.com/home.php?mod=space&uid=1619392&do=profile&from=space http://sidelinien.dk/forums/member.php?u=437837-BOEAllie17 http://mashinker.ru/user/DarylH8677963/ http://www.racydesi.com/profile/shanahouse http://www.italianrooster.it/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=CarmelHere http://game.thai-gamepc.com/home.php?mod=space&uid=2374767&do=profile&from=space http://masb.ca/forum/user-40186.html http://forum.viewbiquity.com/member.php?action=profile&uid=109691 http://pc-software.ru/user/AishaDeal4/ http://bbs.uuuwin.com/home.php?mod=space&uid=348084&do=profile&from=space http://www.hyjlife.com/home.php?mod=space&uid=173184&do=profile http://hortach.com/index.php/component/k2/itemlist/user/115540 http://p.guomoimg.com/home.php?mod=space&uid=608006&do=profile&from=space http://www.qhnbld.com/UserProfile/tabid/57/userId/1108643/Default.aspx http://toup.qz0335.com/home.php?mod=space&uid=266611&do=profile&from=space http://www.pygz888.com/space-uid-1583586.html http://gdjh.vxinyou.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1461681&do=profile&from=space http://www.rnime.com/home.php?mod=space&uid=297380&do=profile&from=space
เมื่อ 1/3/18 - 3:17:pm
M5i7c5h5e3a2lhuh
http://texasphysicianssociety.com/index.php?a=profile&u=velmachx90 http://sods-rpserver.com/community/member.php?action=profile&uid=346900 http://bestgamesworld.com/profile/addie68g84/ http://www.ellegiglass.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=439867 http://www.pplanet.org/user/ChristoperMichel/ http://www.mediatechnology.it/index.php/component/k2/itemlist/user/51430 http://www.therapeutenmarkt.de/component/k2/itemlist/user/70079 http://accountant.kz/eng/index.php?subaction=userinfo&user=RaePrenzel3 http://www.hyjlife.com/home.php?mod=space&uid=173184&do=profile http://mahamadisavadogo.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42979 http://ptforum.com.au/member.php?u=10690-RevaVqy699 http://3dzhimo.com/home.php?mod=space&uid=971139&do=profile http://www.consulentionline.org/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=RoccoDamic http://fnt-tob.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=145226 http://mgroverrepaircentre.co.uk/forum/member.php?action=profile&uid=467118 http://www.atssa.com/UserProfile/tabid/459/UserID/5849739/Default.aspx http://vesti24.com.ua/user/NoraSpringer/ http://eshop-x.diaxeiristikike.com/index.php/component/k2/itemlist/user/37155 http://mmalattas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31718 http://www.81rongjun.com/home.php?mod=space&uid=703681&do=profile&from=space http://sohowz.com/home.php?mod=space&uid=153884&do=profile http://www.darmowe-ogloszenia.pl/user/profile/52198 http://bbs.ynmy.com/space-uid-2031994.html http://www.baerental-party.at/forum/member.php?action=profile&uid=210289 http://mahabbaresh.ir/user/FrancescoBoykin/ http://www.rdklinc.com/answers/profile/lesdowns87 http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=CarleyKnig http://trovesms.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=805645 http://www.miyou.hk/home.php?mod=space&uid=305442&do=profile&from=space http://bushmanshop.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=98952 http://www.insolvencyadvice.ie/profile/jikdarnell http://www.casadasletras.net.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44767 http://forum.kawaczyherbata.info/user.php?login=bellaliger http://bbs.izhancms.com/home.php?mod=space&uid=881533&do=profile&from=space http://aihuaxian.com/space-uid-237838.html?do=profile http://aerospace.tommypassmore.net/forum/profile.php?id=142767 https://www.dondir.com/index.php?list=latest http://www.healthcareinternational.net/user/view/profile/login/alvinblake http://lemapfrance.org/index.php/component/k2/itemlist/user/6357 http://gc.higame520.com/home.php?mod=space&uid=7645137&do=profile&from=space http://bbs.1000so.com/home.php?mod=space&uid=210880&do=profile&from=space http://syvenire.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117674 http://www.1ru.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=657632 http://www.nzchina.co.nz/home.php?mod=space&uid=346728&do=profile&from=space http://www.designengineerlife.com/webboard/member.php?action=profile&uid=397538 http://www.2dnc.cc/home.php?mod=space&uid=53195&do=profile&from=space http://games-garant.ru/user/YolandaPoorman/ http://fedbustersforum.fedbusters.com/profile.php?id=172263 http://www.lb-h.com/vb/member.php?u=245871 https://www.aynispandora.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24440
เมื่อ 1/3/18 - 3:23:pm
M7i4c5h5e3a8lhuh
http://www.qy-e.com/home.php?mod=space&uid=1896069&do=profile http://www.arabuser.com/forums/member.php?u=669525-KeeleyPitt http://na-kovshe.ru/user/PennyHuie9/ https://mediamafia.co.za/component/k2/itemlist/user/43526 http://gdjh.vxinyou.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1461681&do=profile&from=space http://www.digisec.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=91204 http://www.81rongjun.com/home.php?mod=space&uid=703681&do=profile&from=space http://nailfresh.ru/user/EarleneLyon/ http://www.dimensioneautobacoli.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=NEXJessika http://jzzk.net/bbs/home.php?mod=space&uid=1845990&do=profile http://www.publyworld.org/userinfo.php?uid=102760 http://uccphilosoph.com/wiki/User:AndrewMuriel0 http://lslife.tk/user/ElizbethCawthorn/ http://forum.otonotif.com/index.php?p=/profile/gerardgeor http://www.pingxiangmeiti.com/home.php?mod=space&uid=723702&do=profile&from=space http://www.yiankb.com:18080/discuz/home.php?mod=space&uid=597554&do=profile&from=space http://czaar.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=75758 http://www.griffithzone.com/UserProfile/tabid/61/userId/20254752/Default.aspx http://mediawiki.carmenserdan.edu.mx/Usuario:Justin83P5680664 http://www.anxietytalk.com/community/member.php?u=827030-AraPham900 http://www.hydropan.co.ke/component/k2/itemlist/user/64466 http://tmselectrical.co.uk/index.php/component/k2/itemlist/user/155298 https://sokaktasiir.com/forum/profile.php?id=332199 http://falcoinvictus.com.br/forum/member.php?u=71373-AlyciaArm http://av99cn.info/bbs/home.php?mod=space&uid=2397372&do=profile&from=space http://p.guomoimg.com/home.php?mod=space&uid=608006&do=profile&from=space http://forum.materialeamenajari.ro/profile.php?id=316436 http://lemapfrance.org/index.php/component/k2/itemlist/user/6357 http://hydrocarbs-gh.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2824066 http://www.assculturaleottavia.eu/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=GitaO37497 http://www.l-appartamento.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1223519 https://www.aynispandora.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24440 http://ontheqtease.com/forum/profile.php?id=832683 http://worldworcester.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=101505 https://xn--12clb9joa5dc2o.com/home.php?mod=space&uid=2468505&do=profile&from=space http://www.aoland.cn/home.php?mod=space&uid=226043&do=profile&from=space http://fce.unse.edu.ar/sevyt/es/node/348219 http://kinosrulad.com/user/AnnettJess335/ https://wiki.plugindb.de/wiki/User:TwilaArce260753 http://polimedel.com/user/SamiraLilly44/ http://globalway.com.ua/user/AutumnRosenbalm/ http://bbs.fzuky.com/space-uid-1239183.html http://www.malheesara.com/user/profile/70493 http://www.fanta32.com/index.php/component/k2/itemlist/user/56766 http://meat.kir-edu.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=238666 http://saidatours.com/index.php/component/k2/itemlist/user/203517 http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=CarleyKnig http://saman-motor.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118445 http://www.wy090.com/home.php?mod=space&uid=90901&do=profile&from=space http://www.enudreio.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=126924
เมื่อ 1/3/18 - 3:41:pm
Trevorwegow
cialis without a doctor prescription usa cialis generic cialis tubs [url=http://cialismsnntx.com/]generic cialis[/url]
เมื่อ 1/3/18 - 6:37:pm
OlgaEntiz
как удалиться с сети фейсбука: https://texnoera.com/internet/drugoe/kak-udalit-stranitcu-v-facebook.html
เมื่อ 1/3/18 - 8:33:pm
Barryargut
buy cialis at walmart buy cialis online cialis online discount [url=http://tmcialisutkfh.com/#]cialis online[/url] many pills cialis generic cialis tadalafil best website buy cialis [url=http://fmcialisytjd.com/#]cialis generic[/url] cialis pills amazon
เมื่อ 2/3/18 - 2:53:am
AaronEmurn
wh0cd2594774 [url=http://tadalafil20mg.store/]tadalafil[/url] [url=http://amitriptylinehcl.store/]amitriptyline 25mg[/url] [url=http://prozac.fun/]prozac[/url] [url=http://phenergandm.shop/]phenergan[/url]
เมื่อ 2/3/18 - 8:23:am
M0i7c0h6e4a3lhuh
http://searclh-fit.ru/user/PearlineMarrufo/ http://windgatedesign.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=814908 http://www.girl-3k.com/home.php?mod=space&uid=1167745&do=profile&from=space http://www.zymoli.com/bbs/home.php?mod=space&uid=53577&do=profile http://williamhill88.org/profile.php?id=319037 http://www.hostaloshermanos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119812 http://vw88love.com/forum/profile.php?id=131056 http://hydrocarbs-gh.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2834505 http://turkey.kg/user/MitchelSae9/ http://www.businessguide.in/user/profile/235352 http://www.wowmars.com.tw/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117973 http://givethemhelldoc.com/index.php/component/k2/itemlist/user/493424 http://betterbait.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=296503 http://wethepeepers.com/index.php/component/k2/itemlist/user/45501 http://bbs.66club.cn/space-uid-870720.html http://mail.smartmovecy.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=348066 http://www.avenge-esports.com/index.php?site=profile&id=27582 https://niemtree.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=302027 http://www.jobref.at/node/12638 http://gavsandoghserv.ir/index.php/component/k2/itemlist/user/104262 http://www.ddcyz.com/home.php?mod=space&uid=340455&do=profile&from=space http://jigongjianzhu.com/home.php?mod=space&uid=512936&do=profile&from=space https://crypher.com/index.php?action=profile;u=51815 http://mauser-werbung.de/ladeliste/index.php?a=stats&u=muoicranford94 http://wallcom.ru/user/GaleCoon3131/ http://www.manitobabbs.com/space-uid-105904.html https://topsites.anatomi.science/index.php?a=stats&u=ryanchristmas2 http://coomerawaters.org.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=69492 http://pp.liangchuang-china.cn/home.php?mod=space&uid=511866&do=profile&from=space http://www.monmar.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3381368 http://www.digisec.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=95357 http://scillyforum.co.uk/profile.php?id=538255 http://drilling-master.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1105795 http://www.91rexian.com/home.php?mod=space&uid=1619912&do=profile&from=space http://regnum.gamigo.com/de/forum/user/194242-vern050959/ https://www.dek24sideline.com/home.php?mod=space&uid=2345067&do=profile&from=space http://tiniancommunications.com/component/k2/itemlist/user/1364232 https://drturnbull.com:443/UserProfile/tabid/57/userId/477508/Default.aspx http://grupoeventosdc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56132 http://eaamongolia.org/vanilla/profile/tessawarby http://www.investigation.ipt.pw/user/phillisroc/ http://www.anxietytalk.com/community/member.php?u=827265-WeldonBroc http://tw.llow3339.com/userinfo.php?uid=2315611 https://www.eurekavideo.co.uk/users/berry10v4017874023 http://exittoeventos.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=753103 http://nerdgaming.net/index.php?title=User:LPOMargareta http://rian-ck.ru/user/GretchenCavanaug/ http://www.ahirat.ru/component/k2/itemlist/user/184501 http://www.ytdtjj.com/bbs/home.php?mod=space&uid=26765&do=profile&from=space http://www.yiankb.com:18080/discuz/home.php?mod=space&uid=601192&do=profile&from=space
เมื่อ 2/3/18 - 8:25:am
CarmenSom
เมื่อ 2/3/18 - 9:46:am
M6i3c9h5e9a2lhuh
http://www.assculturaleottavia.eu/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=JimmyOMaho http://witnessacrime.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=30820 http://bbs.ibossnewyork.com/home.php?mod=space&uid=1216623&do=profile&from=space http://mistery666.xyz/profile.php?id=218868 http://intrasteel.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19655 http://www.sl-sms.by/user/BillyMoffet959/ http://annonces-gratuites-immobilieres.com/user/profile/8395 http://www.sdbreast.com/jiaoliu/home.php?mod=space&uid=801910&do=profile&from=space http://www.visvait.com/forums/profile/adrianna30 http://mail.dumbemployed.com/user.php?login=karolynroe http://minerarcade.com/profile/hermanposto http://www.tfsibsu.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=51695 http://gopherpages.co.uk/index.php/component/k2/itemlist/user/2547 http://www.ya.lt/user/HungKirklin7626/ http://lemapfrance.org/index.php/component/k2/itemlist/user/6600 http://biblioray.pusku.com/user/HarveyWhiteside/ http://topwallpaper.ir/index.php?task=profile&id=895898 http://w88waq.com/forum/profile.php?id=226819 http://drilling-master.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1105795 http://vesti24.com.ua/user/CamillaCote8/ http://www.quicksms.org/index.php?a=stats&u=rudyhazeltine1 http://www.aracne.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1429432 http://www.cpu7.net/space-uid-270134.html http://muaban.salaq2.com/profile.php?id=226545 http://nzchina.co.nz/home.php?mod=space&uid=348750&do=profile&from=space http://www.castelletto.info/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=TXCHarriet http://nemoadministrativerecord.com/UserProfile/tabid/57/userId/684141/Default.aspx http://forgen.co.za/index.php/component/k2/itemlist/user/110014 http://www.familiapope.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6770 http://jundokan.kherson.ua/user/LolitaJefferson/ http://windgatedesign.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=814908 http://rinconchoquero.diariodehuelva.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2066045 http://v9best.com/profile.php?id=145438 http://www.im-cn.com/discuz/home.php?mod=space&uid=778069&do=profile http://9z.lt/story.php?id=5709539 http://www.camillacastro.us/forums/blogs/viewstory/514536 http://nextdifferencegames.com/profile/carsoncrock http://forum.onlinefootballmanager.fr/member.php?u=1000160-MarcusDilk http://www.sctgxh.com/home.php?mod=space&uid=547374&do=profile&from=space http://www.pygz888.com/space-uid-1585155.html http://cartridge.com.ua/blog/MableWemyss-Tadalafil-5649.html http://www.salentopocket.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25609 http://parol.az/user/RalfNyholm/ http://nailfresh.ru/user/RenatoTaormina2/ http://www.justlady.az/user/SheliaDewey90/ http://www.hy991.cn/space-uid-1776114.html http://tursyn-zade.mektebi.kz/user/ChandraBixby/ http://supplyconceptsinc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4895790 http://www.021pig.com/home.php?mod=space&uid=101537&do=profile&from=space http://sosyal.karbonayakizim.tk//index.php?a=profile&u=cliffordted
เมื่อ 2/3/18 - 10:44:am
M3i1c4h7e8a1lhuh
http://saman-motor.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=119934 http://m.foghop.com/profile/jefferyhead http://www.racydesi.com/profile/chauhose69 http://danweempiyasa.com/user/profile/55301 http://fmpyazilim.com/devforum/profile.php?id=74834 http://construccionsdesmo.com/index.php/ca/component/k2/itemlist/user/146050.html http://telotone.com/voipforum/index.php?action=profile;u=35943 http://www.gxquan.net/home.php?mod=space&uid=811997&do=profile&from=space http://l2r.com.br/forum/member.php?u=16377-Cortez16W https://www.hostrigs.com/forums/profile.php?id=105645 http://www.domenicomagnifica.it/component/k2/itemlist/user/654386 http://www.ahirat.ru/component/k2/itemlist/user/184501 http://afraightinternational.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1047384 http://www.zafra.co.za/user/profile/23737 http://alait.ru/user/Helena31F0/ http://khaiphabanthan.vn/forum/member.php?u=593227-JaimieTall http://www.spazioad.com/component/k2/itemlist/user/3242953 http://mgroverrepaircentre.co.uk/forum/member.php?action=profile&uid=467503 http://divineencounters.net/forum/member.php?u=3125-Robby60C99 http://pp.liangchuang-china.cn/home.php?mod=space&uid=511866&do=profile&from=space http://flornaturlbg.pl/forum/user-111987.html http://read68.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1927704&do=profile&from=space http://www.baerental-party.at/forum/member.php?action=profile&uid=210821 http://zillion.kz/user/gilbertwahl089/ http://www.lmg-donautal.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=225043 http://www.zymoli.com/bbs/home.php?mod=space&uid=53577&do=profile http://fendian.com.co/component/k2/itemlist/user/57258.html http://www.photostd.net/forum/profile.php?id=218388 http://www.chelmsfordclassifieds.co.uk/author/bernardsaye/ http://www.aniboo.com/arcade/profile/billgreenwe http://138club.co/forum/profile.php?id=72828 http://bbs.1000so.com/home.php?mod=space&uid=211577&do=profile&from=space http://www.thptsonmy.edu.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=85715 http://worldmod.ru/user/ColemanWisewould/ http://www.fabiomelismusic.com/component/k2/itemlist/user/588236.html http://63404.ru/user/Debora39F235/ http://levpart.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118459 https://maylandcabinet.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1094192 http://mikadagroups.com/index.php/component/k2/itemlist/user/218233 http://www.uuxtd.com/home.php?mod=space&uid=130488&do=profile&from=space http://a-v-p.co.uk/index.php/component/k2/itemlist/user/490861 http://lapakbetting.com/member.php?u=326311-VaniaO2424 http://mahabbaresh.ir/user/ClariceDods6946/ http://www.tfsibsu.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=51695 http://sohowz.com/home.php?mod=space&uid=155589&do=profile https://www.daozhouwang.com/home.php?mod=space&uid=1229913&do=profile&from=space http://consulenzeeservizialleimpreseeaziende.it/component/k2/itemlist/user/332256.html http://demo.qizhiwh.com/x33rcgbk002/home.php?mod=space&uid=47889&do=profile&from=space http://ganjine-co.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=378608 http://bbs.jiaonan.net/home.php?mod=space&uid=3043827&do=profile
เมื่อ 2/3/18 - 1:08:pm
M1i0c8h3e0a3lhuh
http://sofirefestival.com/forum/profile.php?id=462850 http://mascareignesislands.no/index.php/no/component/k2/itemlist/user/1274427 http://zacguitar.com/forum/member.php?action=profile&uid=640800 http://grupoeventosdc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56132 http://mgroverrepaircentre.co.uk/forum/member.php?action=profile&uid=467503 http://www.assignmenthelpreviews.com/member.php?action=profile&uid=402034 http://wlc.net.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=1480720&do=profile https://maylandcabinet.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1094192 http://cypruscircus.com/user/GabrieleA38/ http://www.mundosatellite.com/member.php?u=2011-NoemiBabbi http://www.bankruptcyroundtable.com/member.php?u=458292-KashaCorne http://sj-frost.u2m.ru/user/KSPLonna07155/ http://www.fabiomelismusic.com/component/k2/itemlist/user/588236.html http://sshelenchaltd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=440301 http://vipadmin.by/index.php/component/k2/itemlist/user/22135 http://www.tekagrafica.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1055246 http://fl069.com/home.php?mod=space&uid=67384&do=profile&from=space http://promociona-m.mx/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=932823 http://annonces-gratuites-immobilieres.com/user/profile/8395 http://test.nbheshi.com/home.php?mod=space&uid=58960&do=profile&from=space http://www.njabao.com/home.php?mod=space&uid=381163&do=profile&from=space https://www.ipinno.com/home.php?mod=space&uid=195793&do=profile&from=space http://app.vip-software.com/user/ClaudetteStubble/ http://khaiphabanthan.vn/forum/member.php?u=593227-JaimieTall http://phermans.com/w/index.php?title=User:MillieMetzler51 http://thetaxforum.co.uk/member.php?action=profile&uid=1437045 http://forum.animals.ovh/member.php?action=profile&uid=132445 http://www.ccrestauracionfamiliar.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=569675 http://czaar.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=76811 http://gavsandoghserv.ir/index.php/component/k2/itemlist/user/104262 http://ephraimart.com/forum/groups/maggievosbu-tadalafil-7759/ http://ehe.lt/user/Katrin1017/ http://www.jiaoyoulianmeng.com/home.php?mod=space&uid=37015&do=profile http://krittikarestaurant.com/index.php/component/k2/itemlist/user/188005 http://gobikerz.com/forum/member.php?u=206800-TeshaSkeat http://telotone.com/voipforum/index.php?action=profile;u=35943 http://sidelinien.dk/forums/member.php?u=438137-BurtonLamb http://maantok-ent.com/writing/member.php?action=viewpro&member=LouveniaOB http://muaban.salaq2.com/profile.php?id=226545 http://www.juergen-r-winkler.de/index.php/component/k2/itemlist/user/180382 http://salahcm.com/muaban/profile.php?id=131906 http://9z.lt/story.php?id=5709539 http://tiniancommunications.com/component/k2/itemlist/user/1364232 http://www.shoubo.me/space-uid-479640.html http://www.ccbdd.com/space-uid-454585.html http://1222bets.com/profile.php?id=243423 http://www.jawadistribuidora.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=467870 http://minerarcade.com/profile/hermanposto http://eloundavilla.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=71731 http://www.aracne.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1429432
เมื่อ 2/3/18 - 1:17:pm
M4i7c6h3e1a3lhuh
http://forum.animals.ovh/member.php?action=profile&uid=132445 http://forum.tamilptcguide.com/member.php?action=profile&uid=29396 https://admodito.com/user/profile/443210 http://www.bicycleresales.com/author/robbylarkin/ http://tmselectrical.co.uk/index.php/component/k2/itemlist/user/156392 http://www.sunskyforum.com/home.php?mod=space&uid=434668&do=profile http://gisty.benyne.com/user.php?login=craighacke http://www.jawadistribuidora.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=467870 http://boyacaturistica.omicronduitama.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=JWJCathryn http://diana-aubonne.ch/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1440903 http://www.aracne.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1429432 http://amirpakzad.com/user/TabithaHorner9/ http://santetoujours.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6481740 http://mascareignesislands.no/index.php/no/component/k2/itemlist/user/1274427 https://www.aynispandora.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24689 http://www.avenge-esports.com/index.php?site=profile&id=27582 http://yorkforums.co.uk/profile/ingebugnio http://mp3uz.uz/user/MargretR74/ http://www.trehack.com/home.php?mod=space&uid=1147195&do=profile&from=space http://zillion.kz/user/gilbertwahl089/ http://jarrodupcfuomy.linkarena.com/ http://forum.rajit.net/profile/siobhanlig http://www.domenicomagnifica.it/component/k2/itemlist/user/654386 https://niemtree.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=302027 http://www.personalchef.be/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37129 http://mikadagroups.com/index.php/component/k2/itemlist/user/218233 http://hydrocarbs-gh.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2834505 http://www.visvait.com/forums/profile/adrianna30 http://coomerawaters.org.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=69492 http://www.getavoinea.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52185 http://eshop-x.diaxeiristikike.com/index.php/component/k2/itemlist/user/37577 http://pc-software.ru/user/KathaleenMcEvoy/ http://sshelenchaltd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=440301 http://setshoptutorials.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=182126 https://www.anystatedmv.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1794974 http://bbs.taohost.net/space-uid-225541.html?do=profile http://bbs.izhancms.com/home.php?mod=space&uid=882446&do=profile&from=space http://phermans.com/w/index.php?title=User:MillieMetzler51 http://cute312.de/member.php?action=profile&uid=89978 http://bbs.1000so.com/home.php?mod=space&uid=211577&do=profile&from=space http://bbs.guanjindai.com/home.php?mod=space&uid=2368979&do=profile http://crimescenejournal.com/vanilla/profile/richardliv http://nextdifferencegames.com/profile/carsoncrock http://www.glb7.com/member.php?u=450988 http://derenova.com.ua/user/LeonoraMcCasland/ http://www.mundosatellite.com/member.php?u=2011-NoemiBabbi http://ephraimart.com/forum/groups/maggievosbu-tadalafil-7759/ http://littlebearonline.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=67973 http://www.campoditirocluborgosolo.it//modules.php/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=XiomaraHya http://www.coveryard.com/Forum242/member.php?u=1331-SpencerVps
เมื่อ 2/3/18 - 1:22:pm
AishaSnono
Удобные роды в Мексике с компанией Cancun Bebe Компания cancun-bebe.ru предлагает вашей семье необычную для российского сообщества услугу: прожить последние несколько месяцев беременности и родить ребенка в теплой солнечной Мексике. Очень многим нашим читателям подобного рода решение может казаться мало логичным, однако у него есть гора весомых преимуществ, о которых мы и расскажем в этом материале - [url=https://cancun-bebe.ru/]роды cancun[/url] 1. Очень высокий уровень медицинской помощи, которым не способны похвастаться многие отечественные госпитали. Не взирая на большое число стереотипов, средний уровень медицинского обслуживания в нынешней Мексике приближается к Соединенным Штатам Америки, и поэтому решившись на [url=https://cancun-bebe.ru/]роды в мексике цена[/url] , вы не будете волноваться за собственное здоровье и здоровье ребенка. 2. Возможность получить иностранное гражданство и свободно путешествовать в сто тридцать стран планеты – самое главное преимущество, что станет доступно семье после рождения маленького человечка на территории указанной страны. Малыш получит здешний паспорт в течении четырех недель после родов, а оба родителя после этого приобретут вид на жительство в стране. Помимо этого вид на ПМЖ сумеют получить все сёстры и братья родившегося в Мексике ребенка. 3. Комфортный отдых на тёплом морском берегу – еще одно благо, что вы получите от сотрудничества с «Cancun Bebe». Привычная среднегодовая температура тут составляет двадцать семь градусов по Цельсию, а в Канкуне вас уже ждут десятки классных общественных заведений и других туристических достопримечательностей. Мексика входит в перечень наиболее быстроразвивающихся стран Латинской Америки, поэтому ваш ребенок получит превосходные перспективы на период взросления: он сумеет без всяких проблем поступить в любой здешний университет, отправиться на ПМЖ в Канаду и навещать без оформления визы сто тридцать государств планеты. А еще хозяева мексиканского паспорта смогут стать полноценными гражданами Испании всего за 2 года жизни вместо стандартных пяти. В ближайшие 10 лет Мексика займет достойное место в списке государств Северной Америки, уже сегодня правительство этого государства активно работает над развитием промышленности и экономики. Наша фирма может обеспечить вам комфортное проживание и достойное медицинское сопровождение на всём продолжении беременности, поэтому если вы уже загорелись идеей родить ребёнка в Мексике, звоните нам.
เมื่อ 3/3/18 - 7:39:am
AaronEmurn
wh0cd2594774 [url=http://toprolxl.fun/]toprol xl 25 mg[/url] [url=http://propeciacost.store/]propecia cost[/url] [url=http://bentyl.fun/]bentyl[/url]
เมื่อ 3/3/18 - 7:51:am
ElenaGolunovaOfficial
Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой. Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой. Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов. Официальный сайт Елены Голуновой Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест. Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия. У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями. Наш сайт https://golunova-elena.ru/
เมื่อ 3/3/18 - 8:29:am
AaronEmurn
wh0cd2594774 [url=http://genericwellbutrin.store/]generic wellbutrin[/url]
เมื่อ 3/3/18 - 2:24:pm
JasonNut
Hello! [url=http://mexican-onlinepharmacy.bid/]pharmacy technician certification online[/url] very good internet site.
เมื่อ 3/3/18 - 4:19:pm
JasonDat
Hi! [url=http://onlinepharmacyixp.bid/#canada-pharmacies-online-prescriptions]no prescription pharmacy[/url] good web page.
เมื่อ 4/3/18 - 6:55:am
AaronEmurn
wh0cd2594774 [url=http://prozac.fun/]prozac for sale[/url] [url=http://augmentin500mg.store/]site here[/url]
เมื่อ 4/3/18 - 1:19:pm
Germancem
Hi! [url=http://propeciausfinasteridhq.com/#buy-propecia-pills]buy propecia online without prescription[/url] great site. [url=http://propeciausfinasteridhq.com/]http://propeciausfinasteridhq.com[/url]
เมื่อ 4/3/18 - 6:16:pm
Donaldcal
Hello there! [url=http://valacyclovir-valtrex.com/#buy-valtrex-100-mg]where buy valtrex[/url] excellent web page.
เมื่อ 4/3/18 - 6:16:pm
ElenaGolunovaOfficial
Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой. Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой. Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов. Официальный сайт Елены Голуновой Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест. Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия. У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями. Наш сайт https://golunova-elena.ru/
เมื่อ 4/3/18 - 10:57:pm
MichaelTom
how good is cialis black [url=http://cialisle.com]cialis online[/url] cialis vs alpha blockers for bph http://cialisle.com dove acquistare cialis generico in italia
เมื่อ 5/3/18 - 6:29:am
CurtisSaity
Вкусные роллы, которые готовят безошибочно в Москве купить тяжко. Основная причина этого заключается в том, что заведения, которые обеспечивают работой поваров, думают, что эта должность простая. Однако, это не правда! Повара, которые приготавливают блюда – должны уметь достаточно! Только [url=https://sushiq.ru/sety/]https://sushiq.ru/sety/[/url] тут разбираются в механизме приготовления роллов. Повара, которые работают в заведении являются настоящими профессионалами! Приобрести японские суши вы можете на sushiq.ru Если вы закажете роллы или сеты, вам их в сжатые сроки сделают и доставят по номеру дома, который вы укажите менеджеру при создании заявки. Сервис заведения привезёт вам напитки через 60 минут. Заведение работает исправно, а самые аппетитные суши в МО у них!
เมื่อ 5/3/18 - 10:04:am
BrianCrike
Safe Canadian Online Pharmacies prednisolone canadian pharmacy online [url=http://hgprednisonekjfjg.com/#]prednisone[/url] canadian pharmacies online furosemid online pharmacies canada [url=http://fmlasixutdjg.com/#]lasix[/url] canadian pharmacies online
เมื่อ 8/3/18 - 11:39:am
 
 
 
Ladymarketonline.com เป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่ในการลงประกาศเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ก่อนทำการซื้อขายใดๆ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนค่ะ
© 2011 ladymarketonline ลงประกาศฟรีสินค้าแฟชั่น
พบเห็นประกาศผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ gonefives@gmail.com